1-9
26 شهریور 1401 - 14:34

آغاز برداشت خرما از ۲۵۰ هکتار نخلستان های خور و بیابانک

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت:خور و بیابانک تنها شهرستان خرما خیز استان اصفهان است و هر ساله ۷۵۰ تن خرما از نخلستان‌های این منطقه برداشت می‌شود. سیدحکمت موسوی با بیان اینکه باغداران شهرستان خور و بیابانک برداشت خرما را از سطح ۲۵۰ هکتارنخلستان آغاز کرده اند، گفت: هر هکتار نخلستان خوروبیابانک ۲۰۰ نفرنخل دارد و متوسط برداشت در هر هکتار سه تن خرما است.او افزود: خور و بیابانک تنها شهرستان خرما خیز استان اصفهان است و هر ساله ۷۵۰ تن خرما از نخلستان‌های این منطقه برداشت می‌شود.مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک کبکاب، کرمانی، خدشکن، خارک، زارشک، قصب و انواع زارشک را از ارقام خرمای این شهرستان بیان کرد و گفت: زاهدی، پیارم، مضافتی، برحی و مجول از دیگر رقم‌های کشت شده در باغ‌های خرمای این شهرستان است.موسوی گفت: ۲۰۰ هکتار از نخلستان روستا‌های مهرجان و گرمه به عنوان قطب اصلی تولید خرما در شهرستان خور و بیابانک محسوب می‌شوند.مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک با اشاره به اینکه برداشت خرما تا نیمه دوم آبان ادامه دارد، افزود: نخلستان‌های این شهرستان تا قبل از سرمای سال ۸۶ بیش از ۷۸۰ هکتار بود که اکنون فقط ۳۵۰ هکتار آن باقی مانده است. از مجموع ۳۵۰ هکتار نخلستان در خور و بیابانک ۲۵۰ هکتار آن اقتصادی و بقیه به صورت نهال است. شهرستان خور و بیابانک دو هزار و ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی دارد و محصولات زراعی و باغی آن گندم، جو، آفتابگردان، چغندر، شلغم، پنبه، یونجه، زعفران، سیر، خرما، انار، پسته، زیتون، انجیر، بادام، گردو، توت و زردآلو است. باشگاه خبرنگاران جواناصفهاناصفهان
شناسه خبر: 738036