1-9
05 مرداد 1401 - 22:18

آغاز برداشت پیازدر هرسین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین از آغاز برداشت پیازدر هرسین خبر داد و پیش بینی کرد امسال ۱۸ هزار تن پیاز از مزارع شهرستان برداشت شود. سیامک الیاسپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین گفت : امسال ۳۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی هرسین به کشت پیاز اختصاص یافته که پیش بینی می‌شود با عملکرد متوسط ۶۰ تن در هکتار ۱۸ هزار تن محصول برداشت شود. اراضی کشاورزیکشت پیازوی ارزش این میزان پیاز تولیدی را ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این میزان تولید نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است. الیاسپور گفت: در هر هکتار ۴ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این شهرستان مشغول کارند. باشگاه خبرنگاران جوانکرمانشاهکرمانشاه
شناسه خبر: 478731