1-9
02 آذر 1401 - 09:37

پرتابگر جدید چین برای ارسال انسان به ماه تا سال ۲۰۳۰ تکمیل خواهد شد

چین در حال توسعه یک پرتابگر نسل جدید برای ارسال فضانوردان به ماه است که تا سال ۲۰۳۰ تکمیل خواهد شد. این کشور همچنین در حال توسعه یک کپسول سرنشین‌دار جدید و یک فرودگر ماه است که می‌تواند سه فضانورد را به مدار ماه بفرستد. - اخبار اجتماعی -به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ لانگ لهائو، دانشمند چینی و طراح ارشد سری موشک‌های حامل لانگ مارچ گفته است که چین در حال توسعه یک پرتابگر نسل جدید برای ارسال فضانوردان به ماه است که تا سال 2030 تکمیل خواهد شد. لانگ لهائو، این اظهارات را در کنفرانس فضایی چین که در هایکو، مرکز استان جزیره جنوبی هاینان برگزار شد، بیان کرده است. خبرگزاری تسنیملانگ لهائو، دانشمند چینی و طراح ارشد سری موشک‌های حامل لانگ مارچ گفته است که چین در حال توسعه یک پرتابگر نسل جدید برای ارسال فضانوردان به ماه است که تا سال 2030 تکمیل خواهد شد. لانگ لهائو، این اظهارات را در کنفرانس فضایی چین که در هایکو، مرکز استان جزیره جنوبی هاینان برگزار شد، بیان کرده است.تصاویر جذاب ایستگاه فضایی چین از کره زمین و ماه تصاویر جذاب ایستگاه فضایی چین از کره زمین و ماهدومین ماژول آزمایشگاهی "ایستگاه فضایی چین" آماده پرتاب شد + تصاویر دومین ماژول آزمایشگاهی "ایستگاه فضایی چین" آماده پرتاب شد + تصاویراین پرتابگر در نمایشگاه هوایی ایرشو 2022 چین به نمایش درآمد. این موشک جدید 90 متر ارتفاع خواهد داشت و می‌تواند 27 تن محموله را به مدار ماه برساند. قطر هسته آن شبیه به راکت لانگ مارچ-5 خواهد بود که 5 متر است. این پرتابگر در نمایشگاه هوایی ایرشو 2022 چین به نمایش درآمد. این موشک جدید 90 متر ارتفاع خواهد داشت و می‌تواند 27 تن محموله را به مدار ماه برساند. قطر هسته آنشبیه به راکت لانگ مارچ-5 خواهد بود که 5 متر است.تصویر مفهومی از پرتابگر نسل جدید چین برای فرستادن فضانوردان به ماه. /عکس از یک ویدیو توسط CGTNلانگ مارچ-5 قدرتمندترین پرتابگر چین است که در حال حاضر عملیاتی است و حداکثر ظرفیت محموله آن 25 تن در مدار پایین زمین (LEO) است و از آن برای ارسال سه ماژول ایستگاه فضایی چین که هر کدام حدود 22 تن وزن دارند به داخل مدار LEO استفاده شده است.مأموریت سرنشین‌دار چین همچنین در حال توسعه یک کپسول سرنشین‌دار جدید و یک فرودگر ماه است که می‌تواند سه فضانورد را به مدار ماه بفرستد و به دو نفر از آنها اجازه دهد بر روی ماه فرود بیایند. انتهای پیام/ تصویر مفهومی از پرتابگر نسل جدید چین برای فرستادن فضانوردان به ماه. /عکس از یک ویدیو توسط CGTNلانگ مارچ-5 قدرتمندترین پرتابگر چین است که در حال حاضر عملیاتی است و حداکثر ظرفیت محموله آن 25 تن در مدار پایین زمین (LEO) است و از آن برای ارسال سه ماژول ایستگاه فضایی چین که هر کدام حدود 22 تن وزن دارند به داخل مدار LEO استفاده شده است.مأموریت سرنشین‌دار چین همچنین در حال توسعه یک کپسول سرنشین‌دار جدید و یک فرودگر ماه است که می‌تواند سه فضانورد را به مدار ماه بفرستد و به دو نفر از آنها اجازه دهد بر روی ماه فرود بیایند. انتهای پیام/ تصویر مفهومی از پرتابگر نسل جدید چین برای فرستادن فضانوردان به ماه. /عکس از یک ویدیو توسط CGTNلانگ مارچ-5 قدرتمندترین پرتابگر چین است که در حال حاضر عملیاتی است و حداکثر ظرفیت محموله آن 25 تن در مدار پایین زمین (LEO) است و از آن برای ارسال سه ماژول ایستگاه فضایی چین که هر کدام حدود 22 تن وزن دارند به داخل مدار LEO استفاده شده است.مأموریت سرنشین‌دار چین همچنین در حال توسعه یک کپسول سرنشین‌دار جدید و یک فرودگر ماه است که می‌تواند سه فضانورد را به مدار ماه بفرستد و به دو نفر از آنها اجازه دهد بر روی ماه فرود بیایند. انتهای پیام/ تصویر مفهومی از پرتابگر نسل جدید چین برای فرستادن فضانوردان به ماه. /عکس از یک ویدیو توسط CGTN تصویر مفهومی از پرتابگر نسل جدید چین برای فرستادن فضانوردان به ماه. /عکس از یک ویدیو توسط CGTN تصویر مفهومی از پرتابگر نسل جدید چین برای فرستادن فضانوردان به ماه. /عکس از یک ویدیو توسط CGTN تصویر مفهومی از پرتابگر نسل جدید چین برای فرستادن فضانوردان به ماه. /عکس از یک ویدیو توسط CGTN تصویر مفهومی از پرتابگر نسل جدید چین برای فرستادن فضانوردان به ماه. /عکس از یک ویدیو توسط CGTNتصویر مفهومی از پرتابگر نسل جدید چین برای فرستادن فضانوردان به ماه. /عکس از یک ویدیو توسط CGTNلانگ مارچ-5 قدرتمندترین پرتابگر چین است که در حال حاضر عملیاتی است و حداکثر ظرفیت محموله آن 25 تن در مدار پایین زمین (LEO) است و از آن برای ارسال سه ماژول ایستگاه فضایی چین که هر کدام حدود 22 تن وزن دارند به داخل مدار LEO استفاده شده است.مأموریت سرنشین‌دار چین همچنین در حال توسعه یک کپسول سرنشین‌دار جدید و یک فرودگر ماه است که می‌تواند سه فضانورد را به مدار ماه بفرستد و به دو نفر از آنها اجازه دهد بر روی ماه فرود بیایند. انتهای پیام/ لانگ مارچ-5 قدرتمندترین پرتابگر چین است که در حال حاضر عملیاتی است و حداکثر ظرفیت محموله آن 25 تن در مدار پایین زمین (LEO) است و از آن برای ارسال سه ماژول ایستگاه فضایی چین که هر کدام حدود 22 تن وزن دارند به داخل مدار LEO استفاده شده است. لانگ مارچ-5 قدرتمندترین پرتابگر چین است که در حال حاضر عملیاتی است و حداکثر ظرفیت محموله آن 25 تن در مدار پایین زمین (LEO) است و از آن برای ارسال سه ماژول ایستگاه فضایی چین که هر کدام حدود 22 تن وزن دارند به داخل مدار LEO استفاده شده است.مأموریت سرنشین‌دار چین همچنین در حال توسعه یک کپسول سرنشین‌دار جدید و یک فرودگر ماه است که می‌تواند سه فضانورد را به مدار ماه بفرستد و به دو نفر از آنها اجازه دهد بر روی ماه فرود بیایند. مأموریت سرنشین‌دار چین همچنین در حال توسعه یک کپسول سرنشین‌دار جدید و یک فرودگر ماه است که می‌تواند سه فضانورد را به مدار ماه بفرستد و به دو نفر از آنها اجازه دهد بر روی ماه فرود بیایند.انتهای پیام/ انتهای پیام/
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 875152