1-9
04 مهر 1401 - 10:33

استفاده از سموم غیرشیمیایی برای پسته در مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان نتیجه داد

رییس مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان سمنان گفت: محققان این مرکز با آزمایش چند ماده غیرشیمیایی بر روی پسته به عنوان جایگزین سم‌های شیمیایی به نتیجه‌های مطلوبی دست یافتند. احمد دزیانیان اظهار داشت: پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان سالانه ده‌ها طرح برای شناسایی روش‌های کنترل زیستی محصولات کشاورزی به ویژه پسته انجام می‌دهند.وی با بیان اینکه محصول پسته، صادراتی و مقدار باقی مانده سم‌ها در آن به خصوص برای صادرات به اروپا بسیار با اهمیت است، افزود: در این زمینه استفاده از سم‌های غیرشیمیایی در اولویت کار مرکز تحقیقات کشاورزی قرار گرفته است.رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان ابراز داشت: در این راستا چند ماده غیرشیمیایی از جمله «کائولین» و سرکه چوب برای کنترل آفات پسته آزمایش و نتایج خوبی نیز گرفته شد.وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان تنها مرکزی در کشور است که استفاده از ویروس‌های بیماری‌زای حشره‌ها را برای کنترل آفت‌ها در دستور کار خود قرار داد، تصریح کرد: در این روش از یک ویروس برای کنترل بخشی از آفات استفاده می‌شود. احمد دزیانیان اظهار داشت: پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان سالانه ده‌ها طرح برای شناسایی روش‌های کنترل زیستی محصولات کشاورزی به ویژه پسته انجام می‌دهند.باشگاه خبرنگاران جوانسمنانسمنان
شناسه خبر: 757150