1-9

آخرین اخبار در مورد برنامه ریزی و بودجه

رشد۸.۴۹ درصدی اقتصاد در سیستان و بلوچستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان رشد اقتصادی استان ۸.۴۹ درصد هست که به ترتیب در بخش‌های صنعت ۱۱.۰۸ درصد، کشاورزی ۹ درصد، خدمات ۷.۴ درصد و معدن ۷.۰۵ درصد توزیع شده است. مهرداد عرب اول  به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سال۱۴۰۱، سیستان و بلوچستان اشاره کرد و اظهارداشت: اولویت اصلی برنامه‌های دولت و قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستی ...