1-9

آخرین اخبار در مورد جشنواره رویش

موسسه آموزش عالی زند شیراز موفق به دریافت مقام نخست شد

در دهمین جشنواره ملی رویش، موسسه آموزش عالی زند شیراز موفق به دریافت مقام نخست در بخش فیلم شد. رئیس موسسه آموزش عالی زند شیراز گفت: امروزه شاهد رشد روز افزون فعالیت‌های فردی و گروهی، در زمینه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی هستیم، به شکلی که استعداد‌های شگرفی در جای جای کشور رشد یافته و شکوفا شده‌اند. سید ابراهیم حسینی با اشاره به اینکه در جهت شناخت و رشد ظرفیت‌های بالقوه جامعه، جشنواره ملی رویش ...